воскресенье, 13 мая 2012 г.

Atskaites punkts. Pārdevējam 2. Modulis „Bagātais pārdevējs"


Pārdošanas menedžeru un pārdevēju apmācība
Programmas ilgums 28-32 stundas (ņemot vērā individuālo mācīšanās ātrumu)

Rezultāts: pārdošanas menedžeris
·        patiešām zina savu produktu un tā priekšrocības un ir spējīgs izraisīt  klienta interesi sarunai par to;
·        spēj runāt ar klientu viņu “valodā”, tā, lai viņi patiešām redzētu priekšrocības;
·         mīl un ciena savu profesiju, savu produktu un savu uzņēmumu;
·        lepojas par savu darbu un nebaidās iet uz kontaktu ar klientu;
·        nebaidās no atteikumiem un prot strādāt ar klientu iebildumiem;
·        saprot un var izmantot galvenos principus, kuri nodrošina panākumus pārdošanā;
·        Uz visiem laikiem ir atteicies no domas, ka viņam ir augstas cenas un daudz konkurentu;
·        Spēj pārdot daudz un ar prieku!
'fon � 0 t 迂 P�� ew Roman"'>          Tāda pirkšanas-pārdošanas līguma izstrāde un saskaņošana, kas atspoguļo darījuma būtību.
Rezultāts: Jūs saņemat pirkšanas-pārdošanas līguma projektu, kurā ievērotas Jūsu intereses.
·          Darījuma uzraudzība pirkšanas-pārdošanas līguma un nostiprinājuma lūguma Zemesgrāmatā parakstīšanas gaitā.
Rezultāts: Jūs saņemat visus nepieciešamos skaidrojumus līguma parakstīšanas gaitā. Nepieciešamības gadījumā mēs veicam līguma korekcijas.
·          Dokumentu iesniegšana Zemesgrāmatā, Zemesgrāmatas Apliecības saņemšana  (gadījumā, ja tiek iegādātas kapitāldaļas – Latvijas Komercreģistrā).
Rezultāts: Jūs saņemat gatavas Zemesgrāmatas Apliecības, netērējot laiku gaidīšanai rindā (kā arī nepieciešamības gadījumā – izziņu no Latvijas Komercreģistra).
·          Savstarpējo norēķinu uzraudzība starp pārdevēju un pircēju, nepieciešamības gadījumā – konsultācijas. Iespējama papildus drošības pasākumu nodrošināšana.
Rezultāts: Jūs saņemat speciāli Jums izstrādātu savstarpējo norēķinu kārtību, kas maksimāli atbilst drošībai.
·          Līgumattiecību izveidošana ar komunālo pakalpojumu piegādātājiem (Latvijas gāze, Latvenergo, namu pārvaldes),  visu komunālo maksājumu apmaksas kontrole pirms objekta nodošanas pircējam.
      Rezultāts: Jūs iegūstat dokumentus par to, ka Jūsu iegādātajā objektā nav  parādu par komunālajiem pakalpojumiem, kā arī nodibinātas  līgumattiecības  ar komunālo pakalpojumu piegādātājiem šajā objektā uz sava vārda. 
·           Klātbūtne nekustamā īpašuma nodošanas gaitā, palīdzība nodošanas-pieņemšanas      
       akta parakstīšanā.
      Rezultāts: Jūs saņemat pārliecību par to, ka objekts nodots Jums vajadzīgajā       
      komplektācijā.
·          Nepieciešamības gadījumā jebkuru speciālistu pieaicināšana speciālo pakalpojumu   sniegšanai – jebkura veida problēmu, kas saistītas ar nekustamā īpašuma (santehnikas, elektrības, slēdzenes, u.c.) ekspluatāciju novēršana.
Rezultāts: Jūs saņemat pieredzējušu speciālistu koordinātes, kuri pierādījuši savu kvalifikāciju sadarbībā  ar citiem uzņēmuma klientiem.

Комментариев нет:

Отправить комментарий