воскресенье, 13 мая 2012 г.

Atskaites punkts. Nekustamā īpašuma pirkšana


Uzņēmuma EKOCENTRS darbinieku rīcība dzīvojamā nekustamā īpašuma (mājas, dzīvokļa) pirkšanas gadījumā

·        Situācijas novērtējums, noskaidrojot klienta vajadzības, konsultācija.
Rezultāts: Jūs iegūstat informāciju, kas nepieciešama, lai  novērtētu  reālo situāciju un pieņemtu visefektīvāko lēmumu.
·        Regulāru reklāmas pasākumu nodrošinājums, tai skaitā nekustamā īpašuma parādīšana.
Rezultāts: Mūsu speciālists komunicē ar potenciālajiem pārdevējiem, izbrauc uz katru objekta parādīšanas reizi. Darbs tiek pildīts līdz gala rezultātam.
·         Darījuma finansiālā aspekta un iespējamo nodokļu analīze.
Rezultāts: Jūs saņemat informāciju par to, kādi nodokļi un nodevas Jums būs jāsamaksā.
·        Darījuma stratēģijas izstrāde, pirkšanas shēmas formēšana.
Rezultāts: Jūs iegūstat darījuma optimālu shēmu un saprotat, kā šis darījums notiks.
·        Nepieciešamības gadījumā (ja pārdevējam ir aizņēmuma līgums, Jums nepieciešams kredīts u.tml.) rekomendācijas bankas izvēlē, palīdzības sniegšana, konsultējoties ar banku, licencēta vērtētāja piesaistīšana objekta novērtēšanai pēc bankas pieprasījuma, nepieciešamo izziņu un citu dokumentu saņemšana, darījumu konta atvēršana, apdrošināšanas kompāniju rekomendācija (brokera pakalpojumi), konsultācijas ķīlas, kredīta utt. jautājumos.
Rezultāts: Jūs saņemat profesionālu palīdzību un atbalstu visos  ar banku saistītos posmos.
·        Izziņu un citu dokumentu, kas nepieciešami darījuma noslēgšanai, saņemšana.
Rezultāts: Jūs saņemat pilnu nepieciešamo dokumentu sarakstu, kā arī visu dokumentu saņemšanai nepieciešamo institūciju darba laiku un atrašanās vietu uzskaitījumu.
·        Pirkšanas-pārdošanas līguma projekta, kurā ir aizstāvētas Jūsu intereses,  izstrādāšana un saskaņošana.
Rezultāts: Jūs saņemat pirkšanas-pārdošanas līguma projektu, kurā ir aizstāvētas Jūsu intereses.
·        Darījuma pavadīšana, parakstot pirkšanas-pārdošanas līgumu un darījuma un hipotēkas nostiprinājuma lūgumu Zemesgrāmatā.
Rezultāts: Jūs saņemt visus nepieciešamos skaidrojumus pirkšanas līguma un hipotēkas līguma parakstīšanas procesā. Nepieciešamības gadījumā mēs koriģēsim Jums pirkšanas līgumu.
·        Dokumentu iesniegšana Zemesgrāmatā, Zemesgrāmatas Apliecības saņemšana.
Rezultāts: Jūs saņemat gatavus Zemesgrāmatas Apliecinājumus, netērējot laiku stāvēšanai rindā.
·        Uzraudzība starp pārdevēju un pircēju savstarpējo norēķinu laikā, nepieciešamības gadījumā – konsultācijas. Iespējama papildus drošības pasākumu nodrošināšana.
Rezultāts: Jūs saņemat speciāli Jums sagatavotu savstarpējo norēķinu kārtību, kas maksimāli atbilst drošībai.
·        Līgumattiecību izveidošana ar komunālo pakalpojumu piegādātājiem (Latvijas gāze, Latvenergo, namu pārvaldēm), visu pārdevēja komunālo maksājumu rēķinu apmaksas pirms nekustamā īpašuma lietošanas termiņa beigām kontrole, palīdzība pārdevējam deklarēties jaunajā dzīves vietā.
Rezultāts: Jūs saņemat dokumentus par to, ka Jūsu iegādātajā nekustamajā īpašumā nav parādu par komunālajiem maksājumiem, kas palikuši no iepriekšējiem iedzīvotājiem, kā arī līgumus par komunālo pakalpojumu piegādi uz Jūsu vārda.
·        Palīdzība nekustamā īpašuma nodošanas gaitā, palīdzība nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanā.
Rezultāts: Jūs iegūstat pārliecību par to, ka nekustamais īpašums Jums ir nodots vajadzīgajā komplektācijā.
    Nepieciešamības gadījumā jebkuru speciālistu pieaicināšana speciālo pakalpojumu  
           sniegšanai – jebkura veida problēmu, kas saistītas ar nekustamā īpašuma 
           (santehnikas, elektrības, slēdzenes, u.c.) ekspluatāciju novēršana.
Rezultāts: Jūs saņemat pieredzējušu speciālistu koordinātes, kuri pierādījuši savu kvalifikāciju sadarbībā ar citiem uzņēmuma klientiem.

Комментариев нет:

Отправить комментарий