воскресенье, 13 мая 2012 г.

Atskaites punkts. Komercobjektu pirkšana


Uzņēmuma EKOCENTRS darbinieku rīcība, pērkot komercobjektus.
·           Informēšana par visiem esošajiem objektiem, kuri atbilst potenciālā pircēja
       prasībām.
       Rezultāts: Jūs saņemat informāciju tikai par tiem objektiem, kuri reāli var tikt
pārdoti.
·           Objektu apskates organizācija.
Rezultāts: pēc tam, kad Jūs būsiet parakstījis konfidencialitātes līgumu, mūsu speciālists noorganizēs objekta apskati. Jūs iegūsiet piekļuvi objektam.
·           Darījuma finansiālā aspekta un par objektu maksājamo nodokļu analīze.
      Rezultāts: Jūs saņemat sākotnējo informāciju par biznesa, kas tiek realizēts      objektā, stāvokli vai neatkarīgu auditu, vai konsultācijas ar mērķi sniegt Jums pilnu informāciju par darījuma finansiālo pusi.
·           Darījuma stratēģijas izstrāde, pārdošanas shēmas sagatavošana.
      Rezultāts: uz visu esošo datu pamata mēs Jums piedāvājam optimālu darījuma shēmu.
·          Nepieciešamības gadījumā (aizņēmuma līguma esamība pārdevējam, nepieciešamība Jums saņemt kredītu u.tml.) – ieteikumi bankas izvēlē, palīdzības sniegšana konsultācijās ar banku, licencēta vērtētāja pieaicināšana objekta novērtēšanai bankas vajadzībām, nepieciešamo izziņu un citu dokumentu saņemšana, darījuma konta atvēršana, apdrošināšanas kompāniju ieteikums (brokera pakalpojumi), konsultācijas ķīlas, kredīta utt. jautājumos.
       Rezultāts: Jūs saņemat profesionālu palīdzību un atbalstu visos posmos, kas attiecas uz  sadarbību ar banku.
·          Izziņu un citu darījuma noslēgšanai nepieciešamo dokumentu saņemšana.
      Rezultāts: Jūs saņemat pilnu nepieciešamo dokumentu sarakstu, kā arī visu dokumentu saņemšanai nepieciešamo institūciju darba laiku un atrašanās vietu uzskaitījumu.
·          Tāda pirkšanas-pārdošanas līguma izstrāde un saskaņošana, kas atspoguļo darījuma būtību.
Rezultāts: Jūs saņemat pirkšanas-pārdošanas līguma projektu, kurā ievērotas Jūsu intereses.
·          Darījuma uzraudzība pirkšanas-pārdošanas līguma un nostiprinājuma lūguma Zemesgrāmatā parakstīšanas gaitā.
Rezultāts: Jūs saņemat visus nepieciešamos skaidrojumus līguma parakstīšanas gaitā. Nepieciešamības gadījumā mēs veicam līguma korekcijas.
·          Dokumentu iesniegšana Zemesgrāmatā, Zemesgrāmatas Apliecības saņemšana  (gadījumā, ja tiek iegādātas kapitāldaļas – Latvijas Komercreģistrā).
Rezultāts: Jūs saņemat gatavas Zemesgrāmatas Apliecības, netērējot laiku gaidīšanai rindā (kā arī nepieciešamības gadījumā – izziņu no Latvijas Komercreģistra).
·          Savstarpējo norēķinu uzraudzība starp pārdevēju un pircēju, nepieciešamības gadījumā – konsultācijas. Iespējama papildus drošības pasākumu nodrošināšana.
Rezultāts: Jūs saņemat speciāli Jums izstrādātu savstarpējo norēķinu kārtību, kas maksimāli atbilst drošībai.
·          Līgumattiecību izveidošana ar komunālo pakalpojumu piegādātājiem (Latvijas gāze, Latvenergo, namu pārvaldes),  visu komunālo maksājumu apmaksas kontrole pirms objekta nodošanas pircējam.
      Rezultāts: Jūs iegūstat dokumentus par to, ka Jūsu iegādātajā objektā nav  parādu par komunālajiem pakalpojumiem, kā arī nodibinātas  līgumattiecības  ar komunālo pakalpojumu piegādātājiem šajā objektā uz sava vārda. 
·           Klātbūtne nekustamā īpašuma nodošanas gaitā, palīdzība nodošanas-pieņemšanas      
       akta parakstīšanā.
      Rezultāts: Jūs saņemat pārliecību par to, ka objekts nodots Jums vajadzīgajā       
      komplektācijā.
·          Nepieciešamības gadījumā jebkuru speciālistu pieaicināšana speciālo pakalpojumu   sniegšanai – jebkura veida problēmu, kas saistītas ar nekustamā īpašuma (santehnikas, elektrības, slēdzenes, u.c.) ekspluatāciju novēršana.
Rezultāts: Jūs saņemat pieredzējušu speciālistu koordinātes, kuri pierādījuši savu kvalifikāciju sadarbībā  ar citiem uzņēmuma klientiem.

Комментариев нет:

Отправить комментарий