воскресенье, 13 мая 2012 г.

Atskaites punkts. Pašvaldības īpašuma maiņa


Uzņēmuma EKOCENTRS darbinieku rīcība, mainot nekustamo īpašumu
 (neprivatizēts valsts vai pašvaldības īpašums)
·        Situācijas novērtējums, noskaidrojot klienta vajadzības, konsultācija.
Rezultāts: Jūs iegūstat informāciju, kas nepieciešama, lai  novērtētu  reālo situāciju un pieņemtu visefektīvāko lēmumu.
·        Fotosesija.
Rezultāts: Profesionāli izpildītas Jūsu nekustamā īpašuma fotogrāfijas, kas atspoguļo tā labākās puses.
·        Nekustamā īpašuma dokumentu studēšana.
Rezultāts: Speciālists veic nekustamā īpašuma dokumentu analīzi, nosaka, vai viss ir kārtībā. Parasti, dokumentu komplekts nav pilns. Jūs saņemat pilnīgu instrukciju, kādi dokumenti Jums ir nepieciešami un kur un kā Jūs tos varat saņemt.
·        Darījuma finansiālā aspekta analīze.
Rezultāts: Jūs saņemat informāciju par jebkādiem izdevumiem, kas nepieciešami šāda darījuma veikšanai.
·        Kvalitatīva reklāmas materiāla sagatavošana un izvietošana visos iespējamajos resursos.
Rezultāts: informācija par maiņas objektu ir plaši izplatīta mērķauditorijas vidū.
·        Regulāru reklāmas pasākumu nodrošinājums, tai skaitā nekustamā īpašuma parādīšana.
Rezultāts: Mūsu speciālists komunicē ar potenciālajiem pārdevējiem, izbrauc uz katru objekta rādīšanas reizi. Darbs tiek pildīts līdz gala rezultātam.
·        Potenciālo kontraģentu piedāvājuma analīze, iepriekšējas pārrunas.
Rezultāts: Jūs saņemat patiesu informāciju par iespējamo darījuma realizācijas kārtību.
·        Izziņu un citu dokumentu, kuri nepieciešami darījuma noslēgšanai, saņemšana.
Rezultāts: Jūs saņemat pilnu nepieciešamo dokumentu sarakstu, kā arī visu dokumentu saņemšanai nepieciešamo institūciju darba laiku un atrašanās vietu uzskaitījumu.
·        Nepieciešamo iesniegumu noformēšana, to iesniegšana Rīgas Domes komunālajā departamentā.
Rezultāts: Jūs saņemat palīdzību iesniegumu noformēšanā.
·        Rīgas Domes komunālā departamenta komisijas sēžu norises laika kontrole.
Rezultāts: Jūs saņemat informāciju par pozitīvu lēmumu un atļauju maiņas saņemšanai iespējami īsā laikā.
·        Palīdzība klientam maiņas atļaujas saņemšanas procesā.
Rezultāts: Jūs saņemat konsultācijas un atbalstu maiņas atļaujas saņemšanas procesā.
·        Savstarpējo norēķinu uzraudzība starp apmaiņas pusēm, nepieciešamības gadījumā – konsultācijas. Iespējama papildus drošības pasākumu nodrošināšana.
Rezultāts: Jūs saņemat speciāli Jums izstrādātu savstarpējo norēķinu kārtību, kas maksimāli atbilst drošībai.
·        Līgumattiecību izbeigšana ar komunālo pakalpojumu piegādātājiem (Latvijas Gāze, Latvenergo, namu pārvaldēm) visiem darījuma dalībniekiem, visu darījuma dalībniekiem komunālo maksājumu rēķinu apmaksas pirms nekustamā īpašuma lietošanas termiņa beigām kontrole, palīdzība darījuma dalībniekiem deklarēties jaunajā dzīves vietā.
Rezultāts: Jūs iegūstat izbeigtas līgumattiecības  ar komunālo pakalpojumu piegādātājiem  iepriekšējā dzīves vietā, un jaunus līgums attiecībā uz tādu pašu pakalpojumu saņemšanu Jūsu jaunajā dzīves vietā.
·        Konsultācijas nekustamā īpašuma nodošanas gaitā, palīdzība nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanā.
Rezultāts: Jūs saņemat pārliecību par to, ka Jūsu kontraģentam nākotnē nebūs pretenziju pret Jums.
·        Nepieciešamības gadījumā jebkuru speciālistu pieaicināšana speciālo pakalpojumu sniegšanai – jebkura veida problēmu, kas saistītas ar nekustamā īpašuma (santehnikas, elektrības, slēdzenes, u.c.) ekspluatāciju novēršana.
Rezultāts: Jūs saņemat pieredzējušu speciālistu koordinātes, kuri pierādījuši savu kvalifikāciju sadarbībā ar citiem uzņēmuma klientiem.

> s � ��� LV style='mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:Arial'>Nepieciešamības gadījumā jebkuru speciālistu pieaicināšana speciālo pakalpojumu sniegšanai – jebkura veida problēmu, kas saistītas ar nekustamā īpašuma (santehnikas, elektrības, slēdzenes, u.c.) ekspluatāciju novēršana.
Rezultāts: Jūs saņemat pieredzējušu speciālistu koordinātes, kuri pierādījuši savu kvalifikāciju sadarbībā ar citiem uzņēmuma klientiem.


Комментариев нет:

Отправить комментарий