воскресенье, 13 мая 2012 г.

Atskaites punkts. Par zemes gabalu pārdošanu


Uzņēmuma EKOCENTRS darbinieku rīcība, zemes gabala pārdošanas gadījumā
·        Situācijas novērtējums. Nekustamā īpašuma apskate, noskaidrojot klienta vajadzības, konsultācija.
Rezultāts: Jūs iegūstat informāciju, kas nepieciešama, lai  novērtētu  reālo situāciju un pieņemtu visefektīvāko lēmumu.
·        Nekustamā īpašuma  un tā izmantošanas iespēju studēšana.
Rezultāts: Speciālists veic pilnu nekustamā īpašuma dokumentu analīzi, nosaka, vai viss ir kārtībā. Parasti komplekts nav pilns. Jūs saņemat pilnu instrukciju, kādi dokumenti Jums būs nepieciešami un kur un kā Jūs varēsiet tos saņemt.
·        Darījuma finansiālā aspekta un uz objektu attiecināmo nodokļu analīze.
Rezultāts: Jūs saņemat informāciju par to, kādi nodokļi un kad Jums būs jāmaksā.
·        Darījuma stratēģijas izstrāde, pārdošanas shēmas sagatavošana.
Rezultāts: Jūs saņemat optimālu darījuma shēmu un saprotat, kā tas notiks.
·        Kvalitatīva reklāmas materiāla sagatavošana un izvietošana visos iespējamajos resursos.
Rezultāts: korekti pasniegta informācija par maiņas objektu ir plaši izplatīta mērķauditorijas vidū.
·        Regulāru reklāmas pasākumu nodrošinājums, tai skaitā nekustamā īpašuma parādīšana.
Rezultāts: Mūsu speciālists komunicē ar potenciālajiem pircējiem, izbrauc uz katru objekta rādīšanas reizi. Darbs tiek pildīts līdz gala rezultātam.
·        Potenciālo pircēju piedāvājumu analīze, iepriekšējo pārrunu organizēšana.
Rezultāts: Jūs saņemat patiesu informāciju par potenciālo pircēju un viņa iespējām un priekšlikumu par iespējamajiem darījuma realizēšanas veidiem.
·        Izziņu un citu dokumentu, kas nepieciešami darījuma noslēgšanai, saņemšana.
Rezultāts: Jūs saņemat pilnu nepieciešamo dokumentu sarakstu, kā arī visu dokumentu saņemšanai nepieciešamo institūciju darba laiku un atrašanās vietu uzskaitījumu.
·        Pirkšanas-pārdošanas līguma projekta, kurā ir atspoguļota konkrētā darījuma būtība,  izstrādāšana un saskaņošana.
Rezultāts: Jūs saņemat pirkšanas-pārdošanas līguma projektu, kurā ir aizstāvētas Jūsu intereses.
·        Nepieciešamības gadījumā (aizņēmuma līguma esamība pārdevējam, pircēja nepieciešamība saņemt kredītu u.tml.) – palīdzības sniegšana pārrunās ar banku, nepieciešamo saskaņojumu saņemšana, darījuma konta atvēršana.
Rezultāts: Jūs saņemat profesionālu palīdzību un atbalstu, visos posmos sadarbībā ar banku.
·        Palīdzība, parakstot pirkšanas-pārdošanas līgumu un nostiprinājuma lūgumu Zemesgrāmatā.
Rezultāts: Jūs saņemat visus nepieciešamos skaidrojumus līguma parakstīšanas gaitā. Nepieciešamības gadījumā mēs veiksim līguma korekcijas.
·        Uzraudzība savstarpējo norēķinu veikšanas laikā starp pārdevēju un pircēju, nepieciešamības gadījumā – konsultācijas. Iespējama papildus drošības pasākumu nodrošināšana.
Rezultāts: Jūs saņemat speciāli Jums izstrādātu savstarpējo norēķinu kārtību, kas maksimāli atbilst drošībai.

komun� � p k P�� � piegādātājiem (Latvijas Gāze, Latvenergo, namu pārvaldēm) visiem darījuma dalībniekiem, visu darījuma dalībniekiem komunālo maksājumu rēķinu apmaksas pirms nekustamā īpašuma lietošanas termiņa beigām kontrole, palīdzība darījuma dalībniekiem deklarēties jaunajā dzīves vietā.
Rezultāts: Jūs iegūstat izbeigtas līgumattiecības  ar komunālo pakalpojumu piegādātājiem  iepriekšējā dzīves vietā, un jaunus līgums attiecībā uz tādu pašu pakalpojumu saņemšanu Jūsu jaunajā dzīves vietā.
·        Konsultācijas nekustamā īpašuma nodošanas gaitā, palīdzība nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanā.
Rezultāts: Jūs saņemat pārliecību par to, ka Jūsu kontraģentam nākotnē nebūs pretenziju pret Jums.
·        Nepieciešamības gadījumā jebkuru speciālistu pieaicināšana speciālo pakalpojumu sniegšanai – jebkura veida problēmu, kas saistītas ar nekustamā īpašuma (santehnikas, elektrības, slēdzenes, u.c.) ekspluatāciju novēršana.
Rezultāts: Jūs saņemat pieredzējušu speciālistu koordinātes, kuri pierādījuši savu kvalifikāciju sadarbībā ar citiem uzņēmuma klientiem.

Комментариев нет:

Отправить комментарий