воскресенье, 13 мая 2012 г.

Atskaites punkts. Zemes gabalu pirkšana


Uzņēmuma EKOCENTRS darbinieku rīcība, zemes gabala pirkšanas gadījumā

·        Situācijas novērtējums, noskaidrojot klienta vajadzības, konsultācija.
Rezultāts: Jūs iegūstat informāciju, kas nepieciešama, lai  novērtētu  reālo situāciju un pieņemt visefektīgāko lēmumu.
·        Regulāru reklāmas pasākumu nodrošinājums, tai skaitā nekustamā īpašuma rādīšanas organizācija.
Rezultāts: Mūsu speciālists komunicē ar potenciālajiem pārdevējiem, izbrauc uz katru objekta rādīšanas reizi. Darbs tiek pildīts līdz gala rezultātam.
·        Darījuma finansiālā aspekta un uz objektu attiecināmo nodokļu analīze.
Rezultāts: Jūs saņemat informāciju par to, kādi nodokļi Jums būs jāmaksā.
·        Darījuma stratēģijas izstrāde, pirkšanas shēmas sagatavošana.
Rezultāts: Jūs saņemat optimālu darījuma shēmu un saprotat, kā tas norisināsies.
·        Nepieciešamības gadījumā (aizņēmuma līguma esamība pārdevējam, nepieciešamība Jums saņemt kredītu u.tml.) – rekomendācijas bankas izvēlē, palīdzības sniegšana pārrunās ar banku, licencēta vērtētāja pieaicināšana objekta novērtēšanai bankas vajadzībām, nepieciešamo izziņu un citu dokumentu saņemšana, darījuma konta atvēršana, konsultācijas par ķīlas, kredīta un citiem līgumiem.
Rezultāts: Jūs saņemat profesionālu palīdzību un atbalstu visos posmos sadarbībā ar banku.
·        Tāda pirkšanas-pārdošanas līguma izstrāde un saskaņošana, kas atspoguļo darījuma būtību.
Rezultāts: Jūs saņemat pirkšanas-pārdošanas līguma paraugu, kurā ievērotas Jūsu intereses.
·        Līdzdalība pirkšanas-pārdošanas līguma un nostiprinājums lūguma Zemesgrāmatā parakstīšanas gaitā.
Rezultāts: Jūs saņemat visus nepieciešamos skaidrojumus līguma parakstīšanas gaitā. Nepieciešamības gadījumā mēs veicam līguma korekcijas.
·        Dokumentu iesniegšana pašvaldības iestādēs un Zemesgrāmatā atļaujas saņemšanai reģistrēt pircēja tiesības, atļauju un Zemesgrāmatas apliecību saņemšana.
·        Rezultāts: Jūs saņemat nepieciešamās atļaujas un gatavas Zemesgrāmatas apliecības, netērējot laiku stāvēšanai rindā.
·        Līdzdalība savstarpējo norēķinu starp pārdevēju un pircēju laikā, nepieciešamības gadījumā – konsultācijas. Iespējama papildus drošības pasākumu nodrošināšana.
Rezultāts: Jūs saņemat speciāli Jums izstrādātu savstarpējo norēķinu kārtību, kas maksimāli atbilst drošībai.

baN � < : 迂 P�� /span>
·        Palīdzība, parakstot pirkšanas-pārdošanas līgumu un nostiprinājuma lūgumu Zemesgrāmatā.
Rezultāts: Jūs saņemat visus nepieciešamos skaidrojumus līguma parakstīšanas gaitā. Nepieciešamības gadījumā mēs veiksim līguma korekcijas.
·        Uzraudzība savstarpējo norēķinu veikšanas laikā starp pārdevēju un pircēju, nepieciešamības gadījumā – konsultācijas. Iespējama papildus drošības pasākumu nodrošināšana.
Rezultāts: Jūs saņemat speciāli Jums izstrādātu savstarpējo norēķinu kārtību, kas maksimāli atbilst drošībai.

Комментариев нет:

Отправить комментарий