воскресенье, 13 мая 2012 г.

Atskaites punkts. Komercobjektu pārdošana


Uzņēmuma EKOCENTRS darbinieku rīcība, pārdodot komercobjektus.
·        Situācijas novērtējums, noskaidrojot klienta vajadzības, konsultācija.
Rezultāts: Jūs iegūstat informāciju, kas nepieciešama, lai  novērtētu  reālo situāciju un pieņemtu visefektīvāko lēmumu.
·        Fotosesija.
Rezultāts: Profesionāli veiktas Jūsu nekustamā īpašuma fotogrāfijas, kas atspoguļo tā labākās puses.
·        Nekustamā īpašuma dokumentu studēšana.
Rezultāts: Speciālists veic nekustamā īpašuma dokumentu analīzi, nosaka, vai viss ir kārtībā. Parasti dokumentu komplekts nav pilns. Jūs saņemat pilnīgu instrukciju, kādi dokumenti Jums ir nepieciešami un kur un kā Jūs tos varat saņemt.
·        Komercobjekta ekonomiskās situācijas analīze.
Rezultāts: Jūs saņemat biznesa analīzi par peļņu un apgrozījumu un varat noteikt objekta starta cenu, ņemot vērā pilnu ainu.
·        Darījuma finansiālā aspekta un uz objektu attiecināmo nodokļu analīze.
Rezultāts: Jūs saņemat informāciju par to, kādi nodokļi Jums būs jāmaksā.
·        Darījuma stratēģijas izstrāde, pārdošanas shēmas sagatavošana.
Rezultāts: Jūs saņemat optimālu darījuma shēmu un saprotat, kā tas norisināsies.
·        Kvalitatīva reklāmas materiāla sagatavošana un iespējamo potenciālo pircēju iepazīstināšana, reklāmas izvietošana visos iespējamajos resursos.
Rezultāts: informācija par pārdodamo objektu ir ievietota pareizi un izplatīta tikai mērķauditorijas vidū, obligāti ievērojot konfidencialitāti. Jūs varat neuztraukties par to, ka reklāmas kampaņa kaut kādā veidā skars Jūsu biznesu.
·        Regulāru reklāmas pasākumu nodrošinājums, tai skaitā nekustamā īpašuma parādīšana.
Rezultāts: Mūsu speciālists komunicē ar potenciālajiem pārdevējiem, izbrauc uz katru objekta parādīšanas reizi. Darbs tiek pildīts līdz gala rezultātam.
·        Potenciālo pircēju piedāvājuma analīze, iepriekšējās pārrunas.
Rezultāts: Jūs saņemat patiesu informāciju par iespējamo pircēju un viņa iespējām, kā arī piedāvājumu par iespējamajiem darījuma veikšanas paņēmieniem.
·        Izziņu un citu darījuma noslēgšanai nepieciešamo dokumentu saņemšana.
Rezultāts: jūs saņemat pilnu nepieciešamo dokumentu sarakstu, kā arī visu dokumentu saņemšanai nepieciešamo institūciju darba laiku un atrašanās vietu uzskaitījumu.
·        Tāda pirkšanas-pārdošanas līguma izstrāde un saskaņošana, kas atspoguļo darījuma būtību.
Rezultāts: Jūs saņemat pirkšanas-pārdošanas līguma paraugu, kurā ievērotas Jūsu intereses.
·        Nepieciešamības gadījumā (aizņēmuma līguma esamība pārdevējam, pircēja nepieciešamība saņemt kredītu u.tml.) – palīdzība pārrunās ar banku, nepieciešamo saskaņojumu saņemšana, darījuma konta atvēršana.
Darījuma kontrole pirkšanas-pārdošanas līguma un nostiprinājuma lūguma Zemesgrāmatā parakstīšanas gaitā.
Rezultāts: Jūs saņemat visus nepieciešamos skaidrojumus līguma parakstīšanas gaitā. Nepieciešamības gadījumā mēs veicam līguma korekcijas.
·        Savstarpējo norēķinu uzraudzība starp pārdevēju un pircēju, nepieciešamības gadījumā – konsultācijas. Iespējama papildus drošības pasākumu nodrošināšana.
Rezultāts: Jūs saņemat speciāli Jums izstrādātu savstarpējo norēķinu kārtību, kas maksimāli atbilst drošībai.
·        Pārdevēja Līgumattiecību izbeigšana ar komunālo pakalpojumu piegādātājiem (Latvijas gāze, Latvenergo, namu pārvaldēm) visu komunālo maksājumu rēķinu apmaksas kontrole pirms objekta nodošanas pircējam.
Rezultāts: Jūs iegūstat līgumattiecību pārtraukšanu  ar komunālo pakalpojumu piegādātājiem šajā objektā. 
·        Līdzdalība nekustamā īpašuma nodošanas gaitā, palīdzība nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanā.
Rezultāts: Jūs saņemat pārliecību par to, ka Jūsu pircējam nākotnē nebūs pretenziju pret Jums.
·      Nepieciešamības gadījumā jebkuru speciālistu pieaicināšana
speciālo pakalpojumu sniegšanai – jebkura veida problēmu, kas saistītas ar nekustamā īpašuma (santehnikas, elektrības, slēdzenes, u.c.) ekspluatāciju novēršana.
Rezultāts: Jūs saņemat pieredzējušu speciālistu koordinātes, kuri pierādījuši savu kvalifikāciju sadarbībā ar citiem uzņēmuma klientiem.

Комментариев нет:

Отправить комментарий