воскресенье, 13 мая 2012 г.

Atskaites punkts. Garāžas maiņa


Uzņēmuma EKOCENTRS darbinieku rīcība garāžas maiņas gadījumā.
·        Situācijas novērtējums. Nekustamā īpašuma apskate, noskaidrojot klienta vajadzības, konsultācija.
Rezultāts: Jūs iegūstat informāciju, kas nepieciešama, lai  novērtētu  reālo situāciju un pieņemtu visefektīvāko lēmumu.
·        Nekustamā īpašuma dokumentu studēšana.
Rezultāts: Speciālists veic nekustamā īpašuma dokumentu analīzi, nosaka, vai viss ir kārtībā. Parasti dokumentu komplekts nav pilns. Jūs saņemat pilnīgu instrukciju, kādi dokumenti Jums ir nepieciešami un kur un kā Jūs tos varat saņemt.
·        Darījuma finansiālā aspekta un uz objektu attiecināmo nodokļu analīze.
Rezultāts: Jūs saņemat informāciju par to, kādi nodokļi un kad Jums būs jāmaksā.
·        Regulāru reklāmas pasākumu nodrošinājums, tai skaitā nekustamā īpašuma parādīšana.
Rezultāts: Mūsu speciālists komunicē ar potenciālajiem pircējiem, izbrauc uz katru objekta parādīšanas reizi. Darbs tiek pildīts līdz gala rezultātam.
·        Darījuma saskaņošanas un noformēšanas procedūras un pirkšanas-pārdošanas līguma projekta, kas atspoguļo darījuma būtību, izstrāde.
Rezultāts: Jūs saņemat informāciju par darījuma noformēšanas kārtību un pirkšanas-pārdošanas līguma projektu, kurā ir ņemtas vērā Jūsu intereses.
·        Palīdzība, parakstot līgumu par lietotāja tiesību pāreju vai pirkšanas-pārdošanas līgumu, kā arī lūgumu par nostiprinājumu Zemesgrāmatā.
Rezultāts: Jūs saņemt visus nepieciešamos skaidrojumus līguma parakstīšanas procesā.
·        Savstarpējo norēķinu pavadīšana starp pārdevēju un pircēju, nepieciešamības gadījumā – konsultācijas. Iespējama papildus drošības pasākumu nodrošināšana.
Rezultāts: Jūs saņemat speciāli Jums sagatavotu savstarpējo norēķinu kārtību, kas maksimāli atbilst drošībai.
·        Klātbūtne nekustamā īpašuma nodošanas gaitā, palīdzība nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanā.
Rezultāts: Jūs saņemat pārliecību par to, ka nākotnē pircējam nebūs pret Jums pretenziju.
/ � e 迂 P�� justify;text-indent:-18.0pt;mso-line-height-alt:5.0pt;mso-list: l25 level1 lfo36'>·        Nepieciešamo iesniegumu noformēšana, to iesniegšana Rīgas Domes komunālajā departamentā.
Rezultāts: Jūs saņemat palīdzību iesniegumu noformēšanā.
·        Rīgas Domes komunālā departamenta komisijas sēžu norises laika kontrole.
Rezultāts: Jūs saņemat informāciju par pozitīvu lēmumu un atļauju maiņas saņemšanai iespējami īsā laikā.
·        Palīdzība klientam maiņas atļaujas saņemšanas procesā.
Rezultāts: Jūs saņemat konsultācijas un atbalstu maiņas atļaujas saņemšanas procesā.
·        Savstarpējo norēķinu uzraudzība starp apmaiņas pusēm, nepieciešamības gadījumā – konsultācijas. Iespējama papildus drošības pasākumu nodrošināšana.
Rezultāts: Jūs saņemat speciāli Jums izstrādātu savstarpējo norēķinu kārtību, kas maksimāli atbilst drošībai.
·        Līgumattiecību izbeigšana ar komunālo pakalpojumu piegādātājiem (Latvijas Gāze, Latvenergo, namu pārvaldēm) visiem darījuma dalībniekiem, visu darījuma dalībniekiem komunālo maksājumu rēķinu apmaksas pirms nekustamā īpašuma lietošanas termiņa beigām kontrole, palīdzība darījuma dalībniekiem deklarēties jaunajā dzīves vietā.
Rezultāts: Jūs iegūstat izbeigtas līgumattiecības  ar komunālo pakalpojumu piegādātājiem  iepriekšējā dzīves vietā, un jaunus līgums attiecībā uz tādu pašu pakalpojumu saņemšanu Jūsu jaunajā dzīves vietā.
·        Konsultācijas nekustamā īpašuma nodošanas gaitā, palīdzība nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanā.
Rezultāts: Jūs saņemat pārliecību par to, ka Jūsu kontraģentam nākotnē nebūs pretenziju pret Jums.
·        Nepieciešamības gadījumā jebkuru speciālistu pieaicināšana speciālo pakalpojumu sniegšanai – jebkura veida problēmu, kas saistītas ar nekustamā īpašuma (santehnikas, elektrības, slēdzenes, u.c.) ekspluatāciju novēršana.
Rezultāts: Jūs saņemat pieredzējušu speciālistu koordinātes, kuri pierādījuši savu kvalifikāciju sadarbībā ar citiem uzņēmuma klientiem.

Комментариев нет:

Отправить комментарий